Työn tilaajalle

Työelämä on vahvassa murroksessa. Työntekijöitä ei välttämättä enää voida palkata, vaikka osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa olisi tarjolla. Tarvitaan uudenlaisia työllistämisen tapoja, jotta tekemättömät työt ja osaajat kohtaisivat paremmin. Omapaja haluaa madaltaa työllistämisen kynnystä tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden ostaa työtä laskulla ilman työnantajavelvoitteita.

Miten palvelu toimii?

Omapajan kautta voitte ostaa työtä samalla tavalla, kuin ostaisitte sen alihankintana yritykseltä. Tässä tapauksessa työtä ei kuitenkaan tarjoa yritys vaan yksityishenkilö, joka laskuttaa työnsä Omapajan laskutuspalvelun kautta. Omapajan kautta laskuttavia henkilöitä kutsutaan pajayrittäjiksi. Heillä ei kuitenkaan ole omaa y-tunnusta, vaan laskutus tapahtuu Omapajan y-tunnuksella. Omapaja hoitaa pajayrittäjän puolesta tämän lakisääteiset paperivelvollisuudet ja hankkii tarvittavat vakuutukset. Pajayrittäjä saa tulonsa palkkana.

Millaista työtä Omapajan laskutuspalvelun kautta voidaan teetättää?

Omapajan kautta voidaan teetättää lähes mitä tahansa työtä, jossa ei katsota muodostuvan työsuhdetta tilaajan ja pajayrittäjän välille. Yksi työsuhteen vahva tunnusmerkki on työn johto- ja valvontaoikeus. Jos työn tilaajalla on selkeästi oikeus johtaa ja valvoa työntekemistä, kyseistä työtä ei yleensä voida laskutuspalvelun kautta teetättää. Jos työn tilaaja pelkästään hyväksyy tai hylkää työn lopputuloksen, kyseinen työ voidaan teetättää pajayrittäjillä.

Miten palvelu eroaa henkilöstövuokrauksesta?

Voitte itse sopia työstä, sen hinnoittelusta ja maksuehdoista suoraan pajayrittäjän kanssa. Omapaja ei toimi työn tilaajan ja pajayrittäjän välissä, eikä Omapajan ja pajayrittäjän välille muodostu työsuhdetta. Voitte myös itse päättää, keneltä työn tilaatte. Jos työntekijää ei yrityksellänne ole valmiiksi tiedossa, voitte kysyä osaavia ja motivoituneita pajayrittäjiä suoraan Omapajan yhteyshenkilöiltä.

Mitä palvelu maksaa?

Omapajan palvelumaksu on 6 prosenttia laskun arvonlisäverottomasta summasta. Pajayrittäjä sisällyttää palvelumaksun laskunsa loppusummaan, joten pajayrittäjän kanssa sopimasi työn kokonaishinta on myös laskun loppusumma. Palvelupalkkiota vastaan hoidamme kaikki pajayrittäjän lakisääteiset paperivelvollisuudet sekä teemme tarvittavat viranomaisilmoitukset. Palvelun kautta laskutettu työ on ALV-vähennyskelpoinen.

Miksi Omapaja?

Omapajan kautta saatte osaavia ja yrittäjämäisesti työskenteleviä pajayrittäjiä tekemään työtä. Kun pajayrittäjät sopivat itse työskentelynsä ehdoista, he ottavat vastuun omasta työnteostaan ja ovat motivoituneita tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Omapaja tarjoaa pajayrittäjille erilaisia sparrauspalveluita, joiden avulla he voivat kehittää omaa työskentelyään yhä paremmaksi.

Kotitalous työn tilaajana

Myös kotitalous tai yksityishenkilö voi tilata työsuorituksia pajayrittäjiltä. Tällöinkin Omapaja hoitaa pajayrittäjän lakisääteiset velvollisuudet ja asiakas maksaa työn yhdellä laskulla. Omapajan kautta teetetyistä töistä voi saada kotitalousvähennyksen (45 % työn osuudesta), jos verottajan asettamat ehdot täyttyvät. Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

Näin ostatte työtä laskulla

1. Valitkaa haluamanne työntekijä

Pyytäkää valitsemaanne työntekijää rekisteröitymään pajayrittäjäksi osoitteessa www.omapaja.com. Jos teillä ei ole osaavaa työntekijää valmiiksi tiedossa, kysykää valmiita pajayrittäjiä Omapajan yhteyshenkilöltä.

2. Sopikaa työstä pajayrittäjän kanssa

Sopikaa työn suorituksesta, sen hinnasta ja maksuajoista suoraan pajayrittäjän kanssa.

3. Työ maksetaan helposti laskulla

Kun sovittu työ on tehty, pajayrittäjä muodostaa laskun Omapajan helppokäyttöisen laskutustyökalun avulla. Kun olette maksaneet laskun, Omapaja maksaa pajayrittäjälle palkan ja pidättää verot sekä tilittää työeläkemaksut ja muut työnantajamaksut viranomaisille.

Nopeaa ja vaivatonta, eikö vaan?