Uppdragsgivare

Etusivu / Uppdragsgivare

Uppdragsgivare, köp arbete enkelt med faktura

Arbetslivet genomgår ett genomgripande brytningsskede. Arbetstagare kan inte nödvändigtvis längre anställas, även om det finns tillgång till kunnig och motiverad arbetskraft. Det behövs nya sysselsättningsformer så att ogjort arbete och kompetenta arbetare möter varandra. Omapaja vill sänka sysselsättningströskeln genom att erbjuda uppdragsgivare möjligheten att köpa arbete på faktura utan arbetsgivarskyldigheter.

Här är fördelarna med ett partnerskap medx Omapaja

För företag

 • Ekonomiska fördelar.Inga arbetsgivarersättningar. Fasta kostnader blir rörliga kostnader.
 • Lättare ekonomiförvaltningsprocesser. Betalning med en faktura i bestämt format. Den betalda fakturan är en mervärdesskatteavdragsgill kostnad för företaget.
 • Arbetet kan utföras flexibeltenligt behov.
 • Hjälper till med att skaffa arbetskraft och undanröjer risken för felrekryteringar.
 • Arbetsutförarna är motiveradeoch har företagaranda.
 • Det blirlättare att engagera bra anställda. Du kan erbjuda bättre lön och mer flexibla arbetsvillkor.
 • Bättre arbetsgivarimage.Företaget identifierar förändringarna i arbetslivet och erbjuder ett modernt sätt att utföra arbete, vilket gör det enklare för den som utför arbetet att sammanjämka arbete och familjeliv.
 • Företaget får hjälp och konsultation avOmapajas regionala kontaktperson.

För den som utför arbetet

 • Ekonomiska fördelar.Ett lönsamt sätt att utöra arbete.
 • Du kan arbetapå egna villkor precis så mycket som du vill.
 • Gör det enklare attsammanjämkaarbetet med familjelivet.
 • Som lättföretagare kan du ävenutföra annat arbete.
 • Ett lättanvänt och säkert faktureringsprogram. 
 • Möjlighet att teckna olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Även betalningen av FöPL-försäkringen kan överföras till Omapaja som tar hand om saken.
 • Utföraren får hjälp och konsultation avOmapajas regionala kontaktperson.

Snabbt och smidigt, eller hur?

Hur funkar Omapajas partnerskapstjänst?

1. Välj önskad arbetstagare

Be den arbetstagare ni valt att registrera sig som lättföretagare på adressen Omapaja.fi. Om ni vill kan ni göra en landningssida med företagets grafiska uttryck där utföraren kan registrera sig hos Omapaja. Vid behov hjälper vi till att skaffa arbetskraft. 

2. Kom överens om arbetet med lättföretagaren

Gör ett uppdragsavtal med den som utför arbetet. I avtalet kommer ni överens om utförandet av arbetet, priset och betalningstiderna samt eventuella detaljer som hör till uppdraget.

3. Betala arbetet enkelt med faktura

Efter att det överenskomna arbetet har utförts skapar och skickar lättföretagaren en faktura till ert företag via Omapajas faktureringsverktyg. Om ni önskar erbjuder vi er ett gränssnitt till Omapajas lönebetalnings- och faktureringssystem. Då behöver den enskilda utföraren inte skicka någon faktura, utan ni kan överföra lönebetalningsuppgifterna för en stor grupp arbetstagare till vårt system enkelt och felfritt.

Hurdana arbetsförhållanden kan ersättas med arbete utfört av en lättföretagare?

Hyrd arbetskraft

Hyrd arbetskraft som används slumpmässigt eller regelbundet. Tjänsten passar både för projekt och inhoppande arbetare.

Deltidsanställda

Nolltimmesanställda, arbete utfört av deltidsanställda med företagaranda.

Fast anställda

Tjänsten passar även för att betala lön för en mer fast anställning. Särskilt väl lämpar den sig för att betala en entreprenad eller provision.

Våra partners

Partnerföretaget kan köpa arbete antingen av lättföretagare eller företag med FO-nummer. Omapaja kan vara samarbetspartner i båda fallen

Vänligen kontakta oss

Pekka Karjalainen, Omapaja

Uusimaa

Pekka Karjalainen, alue-edustaja
040 548 6461

Keski-Suomi + muu Suomi

Marko Tyyskä, toimitusjohtaja
050 361 5810

Pohjanmaat, Kainuu

Matti Jääskeläinen, alue-edustaja
044 303 0299

Merja Koistinen

Lappi

Merja Koistinen, aluepäällikkö
044 719 8111

Lämna en kontaktförfrågan