Blogi

Etusivu / Sivutoiminen yrittäjä – intohimoa ja osaamista

Takaisin blogiartikkeleihin

Sivutoiminen yrittäjä – intohimoa ja osaamista

Sivutoiminen yrittäjä on oman osaamisensa seppä! Sivutoiminen yrittäminen onkin mukavaa ja antoisaa. Ja sitä voi tehdä itselleen sopivalla tavalla. Yrittäjyyttä on siis monenlaista, mutta miltei kaikkia yrittäjiä yhdistävät kaksi piirrettä – intohimo ja vankka osaaminen.

Sivutoiminen yrittäjä ja osaaminen

Sivutoiminen yrittäjä ei suinkaan ole sivussa seisoja, vaan yrittäjä, joka tekee yrittämisen lisäksi muutakin päivätyötä tai opintoja. Yleensä siis sivutoiminen yrittäjä ansaitsee pääasiallisen toimeentulonsa muualla. Eli hän voi olla esimerkiksi palkansaaja, eläkeläinen tai opiskelija. Aina sivutoimiseen yrittäjyyteen eivät liity niinkään lisäansioiden saaminen vaan vain oman intohimon toteuttaminen.

Sivutoiminen yrittäjyys on erinomainen vaihtoehto kokeilla jotakin uutta tai aloittaa uusi työura opintojen aikana. Usein sivutoiminen yrittäjä toimii yksin, ja yritysmuoto on yleisimmin toiminimi. Kuitenkaan myöskään osakeyhtiö ei ole poissuljettu vaihtoehto.

Sivutoimisesti yrittävän toimiala voi olla mikä tahansa, johon hänellä on taitoa ja osaamista. Suosittuja ja selkeitä ovat muun muassa erilaiset liikuntapalvelut, konsultointi ja suunnittelupalvelut. Kun on saanut ensin kokeilla osaamistaan ja yrittämistä, sivutoiminen yrittäminen mahdollistaa helpon siirtymisen päätoimiseksi yrittäjäksi.

Mikäli aloitat sivutoimisena yrittäjänä työsuhteen aikana, sinun ei tarvitse ilmoittaa toiminnastasi työnantajalle, ellet halua. On kuitenkin olemassa kaksi poikkeusta, jolloin ilmoitus täytyy tehdä. Ensimmäiseksi virkasuhteet, eli työskennellessäsi valtiolle, kunnalle tai kaupungille, ilmoittaminen on pakollista. Toisessa tapauksessa ilmoitus täytyy tehdä, jos työsuhteeseen on erikseen määritelty, että olet velvollinen ilmoittamaan työnantajalle sivutoimisesta tekemisestä.

Milloin kannattaa kokeilla sivutoimista yrittäjyyttä?

  • Haluat kokeilla omaa osaamistasi ja tehdä sitä, mitä rakastat, ja vielä ansaita sillä
  • Kaipaat lisätienestiä
  • Kaipaat vaihtelua opintojen tai palkkatyön päälle
  • Sinulla on mahtava liikeidea, jota haluat päästä kokeilemaan riskittömästi
  • Haluat hankkia työkokemusta opintojen aikana
  • Kaipaat mukavaa tekemistä esimerkiksi eläkkeellä ollessasi.

Sivutoiminen yrittäjä, YEL ja alv

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen vakuutus yrittäjälle. Tiettyjen kriteerien täyttyessä vakuutus on pakko ottaa. Nämä kriteerit määräytyvät liiketoiminnan tuloksen kautta, ja ne koskevat niin sivutoimista kuin päätoimistakin yrittäjää. YEL-vakuutuksen maksaminen kartuttaa yrittäjän eläkettä ja määrittää muun muassa yrittäjän sairaspäivärahaa.

Sivutoiminen yrittäjä kuulee YEL-vakuutuksen piiriin, kun vuositulot ylittävät YEL:n vähimmäisrajan eli 7656,26 euroa vuodessa. Tämä summa on vuoden 2018 mukaan. Yritystoiminnan tulee jatkua vähintään neljän kuukauden ajan. Sivutoiminen yrittäjyys ja YEL-vakuutuksen maksaminen eivät muista töistä kertyviä työeläkkeitä.

Kerromme tarkemmin YEL-vakuutuksesta artikkelissamme YEL-vakuutus on turhan kallis – vai onko? YEL-vakuutus on siis yrittäjän turva niin sairaspäivien sattuessa kuin eläkkeen kerryttämisessäkin.

Eläkkeellä olevan sivutoimisen yrittäjän ei tarvitse maksaa YEL-vakuutusta, jos hän saa jo vanhuuseläkettä. Jos sivutoiminen yrittäjä saa jotakin muuta eläkettä, täytyy yritystoiminta vakuuttaa silloin kun työtulo ylittää edellä mainitun YEL:n vähimmäisrajan.

Sivutoiminen yrittäjä joutuu ilmoittautumaan alv-rekisteriin eli arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli 12 kuukauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Sivutoiminen yrittäjä työllistää usein itseään muun työn tai opiskelun ohessa.

Sivutoimisen yrittäjän työttömyysturva

Suomessa yrittäjän työttömyysturvan perusajatuksena on, että päätoiminen yrittäjä ei voi olla oikeutettu työttömyysetuuteen. Sivutoiminen yrittäjä voi kuitenkin joissakin tapauksissa saada niin kutsuttua soviteltua päivärahaa, joka on suuruudeltaan siis pienempi.

Toisinaan on siis mahdollista, että työttömyysetuutta saava työttömänä oleva henkilö työllistää itseään osaksi olemalla sivutoiminen yrittäjä. Tällöin sivutoimisuus ja sen syyt täytyy selkeästi osoittaa ja todistaa TE-toimistolle tai muille viranomaisille. TE-toimisto arvioi yritystoiminnan sivutoimisuutta työmäärään peilaten, ei tulomääriin.

Työllistyminen on silloin päätoimista, kun toimintaan vaadittu työmäärä ei enää mahdollistaisi kokoaikaisen työn tekemistä. Sivutoimiseksi työ katsotaan, kun sitä on jatkettu kaksi kuukautta siten, että sen ohessa on joko tehty tai olisi ollut täysin mahdollista tehdä päätoimista työtä. Sillä perusteella työ voidaan nähdä sivutoimisena, koska se mahdollistaa päätoimisen työn tekemisen.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot vaikuttavat työttömyysetuuksiin. Lisätietoa sivutoimisesta yrittäjyydestä työttömyyden aikana löydät TE-toimiston sivuilta.

Riskit sivutoimisessa yrittäjyydessä työttömyysturvaa ajatellen ovat suurimmat silloin, jos joudut työttömäksi kokopäivätyöstä puolen vuoden sisällä siitä, kun perustanut sivutoimisen yrityksen päätyön oheen. Toisaalta kuitenkin niin, että jos yrittäminen on ollut hyvin pienimuotoista, sen sivutoimisuus on helppoa osoittaa TE-toimistolle.

Ollessasi sivutoiminen yrittäjä asian kanssa kannattaa olla itse aktiivinen ja huolellinen. TE-toimisto on tehnyt menneinä vuosina päätöksiä melko kirjavasti, joten mitään aivan selkeää ja yhtenäistä toimintatapaa ei näyttäisi olevan.

Entä, jos olet jo työtön ja haluat perustaa yrityksen?

Mikäli olet työtön ja haluat perustaa sivutoimisen yrityksen, saat yrittää neljä ensimmäistä kuukautta siten, ettei TE-toimisto edes arvioi, onko toimintasi pää- vai sivutoimista. Tämän mahdollistava työttömyysturvalain muutos on tullut voimaan vuoden 2018 alusta.

Työttömänä sivu- tai päätoimisen yrityksen perustava henkilö on siis neljän ensimmäisen kuukauden ajan oikeutettu päivärahaan. Jos näiden kuukausien aikana tienaa jotain, nämä tulot vaikuttavat sitten päivärahan määrään.

Tämä tarkoittaa sitä, että yritystoiminnasta kertyvät tienestit alentavat työttömyyskorvausta eli yrittäjälle maksetaan neljän ensimmäisen kuukauden ajan soviteltua päivärahaa.

Sivutoimisen yrittäjän verotus

Sivutoimisen yrittäjän verot määräytyvät kuten täyspäiväisenkin yrittäjän, eli ne määritellään yrityksen tuloksen pohjalta. Niin täysipäiväinen kuin sivutoiminenkin yrittäjä maksaa verot yleensä ennakkoveroina, jotka määräytyvät yrityksen tilikauden tuloksen ja mahdollisten muiden tulojen pohjalta.

Mikäli sivutoimisena yrittäjänä verotukseen ja muihin yritystoiminnan seikkoihin liittyen tunnet epävarmuutta tai mieleesi nousee kysymyksiä, Omapaja auttaa sinut alkuun ja vielä pidemmällekin.

Omapajan pajayrittäjänä voit keskittyä omaan osaamiseesi ja käyttää aikasi asiakashankintaan, asiakkaiden hoitamiseen, tekemiseen ja nauttimiseen, kun Omapaja hoitaa puolestasi kaikki verotukseen liittyvät kysymykset ja toimenpiteet sekä auttaa aina tarvittaessa kaikessa, mitä eteen tulee.

Mikä on paras yritysmuoto sivutoimiselle yrittäjälle?

Usein helppo ratkaisu sivutoimiseen yrittämiseen on myös toiminimi. Toiminimen perustaminen on helppoa ja riskit ovat pienet. Toiminimen paperitöidenkin hoitaminen on suhteellisen vaivatonta. Ja tietysti ne voi halutessaan ulkoistaa Omapajalle, jolloin oma aika jää varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen.

Omapajan kevytyrittäjyys on kätevä, riskitön, helppo ja mukava tapa alkaa sivutoimiseksi yrittäjäksi. Kevytyrittäjyys on kaikkein helpoin tapa kokeilla yrittämistä. Toimialasta riippuen riskittömyys ja vaivattomuus tekevät yrittäjyydestä miellyttävää ja jopa rentoa. Aikaa jää niin toiminnan pyörittämiseen kuin sen kehittämiseenkin.

Omapajan kevytyrittäjyys on jatkuvasti kehittyvä ja kasvava trendi, joten sitä voi suositella kenelle tahansa. Se onkin helpoin tapa aloittaa yrittäjänä. Jos päädyt myöhemmin toiminimen perustamiseen, Omapajan ohjeet löytyvät helposti Toiminimen perustaminen -artikkelista. Autamme jokaisen yrittäjän alkuun ja paljon pidemmällekin. Tervetuloa mukaan kasvavaan joukkoon!

Olipa kerran…

poliisi, joka halusi rokkariksi. Nyt hän onkin jo keikalla. Kirjoita oma tarinasi. Liity ilmaiseksi Omapajan kevytyrittäjäksi.

Liity Omapajan palveluun

Tee työsi ilman kirjanpitohuolia

Laskuta työsi ja saa palkka

Rekisteröityminen on ilmaista eikä se velvoita sinua mihinkään. Mikäli sinulla ei ole laskutusta, ei ole kulujakaan.