Laskutuspalvelut vertailussa

laskutuspalvelu vertailu
Laskutuspalveluja on Suomessa nykyään ihan valittavaksi asti. Laskutuspalveluiden vertailussa kannattaa palvelumaksun suuruuden lisäksi vertailla myös palvelusisältöjen eroja.

Siiri on päättänyt kokeilla laskutuspalvelua. Hän on pyöritellyt mielessään pienimuotoista yrittämistä jo jonkin aikaa, mutta asiakassuhteisiin liittyvä paperityö on tuntunut työläältä.

Laskutuspalvelu onkin näppärä systeemi! Aivan aluksi Siirin tulee rekisteröityä netissä laskutuspalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen palvelu lähettää hänelle verkko-ohjelman tunnukset, joilla hän pääsee luomaan oman profiilinsa ja tekemään laskuja asiakkailleen.

Lasku tehdään valmiille pohjalle, joten itse ei tarvitse pähkäillä, mitä tietoja siihen tulee laittaa. Kun lasku on valmis, painetaan Hyväksy-nappia. Jo tässä vaiheessa voi vähän huokaista: jos jokin meni pieleen, laskutuspalvelu huomauttaa siitä. Laskutuspalvelun työntekijät lähettävät laskun eteenpäin, huolehtivat työstä koituvan paperityön, lakisääteiset maksut ja ilmoitukset.

Työ laskutetaan laskutusyrityksen y-tunnuksen avulla. Siiri on kuitenkin itse yrittäjä siinä mielessä, että hankkii omat asiakkaansa ja sopii työnsä ehdoista suoraan heidän kanssaan. Siiri on siis kevytyrittäjä.

Edullinen laskutuspalvelu

Internetissä surffaillessaan Siiri huomaa, että laskutuspalveluja on Suomessa ihan valittavaksi asti. Tunnetuimpia ovat Eezy, E-tunnus, Finjob, Odeal, Omapaja, Op Kevytyrittäjä, Toimipiste.fi ja Ukko.fi.

Näiden lisäksi on olemassa pienempiä laskutuspalveluyrityksiä, jotka tarjoavat palveluaan vain yhdelle toimialalle. Esimerkiksi EuroWork toimii rakennusalalla.

Nykymuotoiset laskutuspalveluyritykset ovat aika uusi ilmiö. Ensimmäinen, Eezy, on perustettu vuonna 2008. Sen jälkeen ovat syntyneet Ukko.fi ja Odeal. Omapaja on perustettu vuonna 2011. OP Kevytyrittäjä -palvelu poikkeaa näistä muista siten, että siinä kevytyrittäjällä on oma y-tunnus.

Laskutuspalveluyritys ottaa palvelustaan maksun, joka on yleensä prosenttipohjainen ja perustuu lähetetyn laskun verottomaan kokonaismäärään. Palveluprosentti vaihtelee 2 – 5 prosentin välillä.


Laskutuspalveluiden palvelusisältö ja palvelumaksun suuruus vaihtelee eri yritysten välillä. Omapajan pajayrittäjänä voit hyödyntää mm. yrittäjävalmennuksiamme sekä mainostoimistopalveluitamme.

Osa laskutusyrityksistä perii aina saman palkkion laskutuksen määrästä riippumatta. Osa yrityksistä laskee palkkiotaan, kun laskutuksen kokonaissumma kasvaa.

Tällä hetkellä tunnetuimpien laskutuspalveluiden palvelumaksut ovat seuraavat: Eezy 3 – 5 %,  E-tunnus 3 – 5 %, Finjob 4 %, Odeal 2 – 5 %, Omapaja 5 %, OP-kevytyrittäjä 5 %, Toimipiste.fi 5 % ja Ukko.fi 5 %.

Siiri panee siis merkille, että palvelumaksun suuruus vaihtelee eri yritysten välillä. Toisaalta vaihtelua on myös siinä, mitä palveluja maksu sisältää.

Palvelumaksu sisältää laskutuksen ja palkanlaskennan

Siiri saa selville, että eri laskutuspalvelujen peruskäytännöt ovat samanlaisia: Palvelu hoitaa laskujen lähetyksen postitse, sähköpostitse tai verkkolaskuna. Lisäksi palvelu hoitaa automaattisesti maksumuistutukset, jos laskua ei ole maksettu ajallaan.

Laskutuspalveluun sisältyy myös niin sanottu vapaaehtoinen perintä. Vapaaehtoiseen perintään voidaan siirtyä sitten, jos laskua ei ole maksettu vielä automaattisten muistutusten jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskutuspalvelua tarjoava yritys siirtää maksun perimisen perintätoimistolle, joka etenee perinnässä lainsäädännön mukaan.

Palvelumaksuun kuuluvat automaattisesti palkanlaskenta ja -maksu tilille. Palkkakuitit lähetetään Siirin sähköpostiin, jotta hänellä olisi mahdollisuus seurata myös itse kirjanpitoa.

Palkanlaskenta sisältää myös verottomien kulujen laskennan. Verottomia kuluja ovat muun muassa tietyt tarvike-, materiaali- ja matkakulut. Siirin tulee lähettää kuitit laskutuspalvelulle ja kirjata verottomat kulut laskutustyökalussa niille tarkoitettuun kohtaan, jotta palvelu voi ottaa ne huomioon.

Lakisääteisten maksujen tilitykset ja ilmoitukset

Lakisääteiset maksut ja niiden ilmoittaminen tuntuvat Siiristä haasteelliselta. Mieleen tulee kysymyksiä siitä, olenko muistanut ilmoittaa kaikki ja kaikkiin tarpeellisiin paikkoihin tai onko jotain pakollista jäänyt maksamatta.

Yleisesti laskutuspalveluyritykset hoitavat kevytyrittäjän puolesta lakisääteisten maksujen tilitykset ja ilmoitukset verottajalle. Kevytyrittäjän palkasta vähennetään siis palvelumaksun lisäksi lakisääteiset maksut, joita ovat muun muassa ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu. Laskutuspalvelu huolehtii laskuun sisältyvän arvonlisäveron maksamisesta verottajalle.

Vakuutusten kuuluminen palvelumaksuihin

Omapaja tarjoaa Siirille mahdollisuuden vapaaehtoiseen tapaturma- ja vastuuvakuutukseen ja hoitaa näiden vakuutusten maksun. Varsinaiset maksut peritään erikseen. Eläkevakuutuksen osalta kevytyrittäjä kuuluu yrittäjien eläkelain piiriin (YEL).

Jos Siirin vuosityötulot ovat alle 7 656 euroa, hänen ei tarvitse ottaa eläkevakuutusta. Jos vuosityötulot puolestaan ylittävät mainitun summan, Siiri on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen. Jokaisen kevytyrittäjän täytyy ottaa YEL-vakuutus itse, mutta sen hallinnoinnin voi siirtää valtakirjalla Omapajalle. Näin myös eläkevakuutusmaksut voi hoitaa Omapajan kautta.

Yleisesti kaikkien laskutuspalveluyritysten kautta on mahdollista saada tapaturma- ja vastuuvakuutukset. Lisäksi nykyisin kaikkien laskutusyritysten asiakkaat kuuluvat YEL:n piiriin.


Alapuolella on internetsivustojen tietojen perusteella tehty yleisvertailu tunnetuimpien laskutuspalveluiden vakuutuskäytännöistä.

Omapaja

 • Eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut.
 • Vakuutusmaksut peritään erikseen.
 • YEL-vakuutuksen hankkimiseen saa apua, ja sen hallinnointi voidaan siirtää valtakirjan avulla Omapajalle.

Ukko.fi

 • Eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut.
 • Ukko.fi-tapaturmavakuutus veloitetaan erikseen.
 • Vastuuvakuutus ei aiheuta lisäkuluja käyttäjälle (lukuun ottamatta konsultointi- ja suunnittelutyötä).
 • YEL-vakuutuksen hankintaan saa apua, ja sen hallinnointi voidaan siirtää valtakirjan avulla Ukko.fi:lle.

Eezy

 • Eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut.
 • Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus veloitetaan erikseen.
 • Vastuuvakuutus ei aiheuta lisäkuluja käyttäjille (lukuun ottamatta konsultointi- ja suunnittelutyötä).
 • YEL-vakuutuksen hankkimiseen saa apua, ja sen hallinnointi voidaan siirtää valtakirjan avulla Eezylle.

Odeal

 • Eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut.
 • Tarjoaa vastuu-, oikeusturva- ja tapaturmavakuutuksen.
 • Vakuutusmaksut veloitetaan erikseen.
 • YEL-vakuutuksesta mainitaan, että jokaisen tulee ottaa se itse.

Toimipiste.fi

 • Eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut.
 • Tarjoaa vastuu-, oikeusturva- ja tapaturmavakuutuksen.
 • Vakuutusmaksut veloitetaan erikseen.
 • YEL-vakuutuksen hankkimiseen saa apua, ja sen hallinnointi voidaan siirtää valtakirjan avulla Toimipiste.fi:lle.

Finjob

 • Eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut.
 • Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus veloitetaan erikseen.
 • Vastuuvakuutus ei aiheuta lisäkuluja käyttäjälle (lukuun ottamatta konsultointi- ja suunnittelutyötä).
 • YEL-vakuutuksen hankkimiseen saa apua, ja sen hallinnointi voidaan siirtää valtakirjan avulla Finjobille.

OP Kevytyrittäjä ei ole mukana, koska sitä kautta toimivat kevytyrittäjät ovat astetta itsenäisempiä.

Omapajan pajayrittäjyys – enemmän kuin laskutuspalvelu

Laskutuspalvelun käyttö tuntuu Siirin mielestä helpolta. Kuitenkin ohjeet ja esittelytekstit vilisevät sanoja, jotka tuntuvat oudoilta. Onnekseen Siiri havaitsee, että kaikki laskutuspalvelut tarjoavat auliisti apua ja pyytävät ottamaan yhteyttä, jos jokin on epäselvää. Kevytyrittäjänä Siiri ei jää yksin.

Laskutuspalveluista Omapaja profiloituu selkeimmin myös valmennuspalvelua antavaksi yritykseksi, vaikka esimerkiksi Ukko.fi tarjoaa markkinoinnin maksutonta verkkokurssia asiakkailleen. Omapajan taustalla on yrityshautomo ja ihmiset, jotka ovat tarjonneet yritysvalmennusta yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

 

Laskutuspalvelun hintavertailu
Laskutuspalvelun palvelumaksun suuruus vaihtelee eri yritysten välillä. Toisaalta vaihtelua on myös siinä, mitä palveluja maksu sisältää.

Mitä Siiri saa Omapajan maksuttomassa sparrauspalvelussa? Hän saa opastusta oman liiketoiminnan kehittämiseen, työn hinnoitteluun, myyntiin, markkinointiin ja sopimusasioihin. Apua annetaan juuri niihin asioihin, jotka usein muodostuvat yrittämisen esteiksi.

Omapajan yritysvalmennus ohjaa Siiriä kohti parempia tuloksia. Se antaa mahdollisuuden kehittyä itsenäiseksi yrittäjäksi, jos Siiri itse on siihen valmis.

Tämä artikkeli on julkaistu helmikuussa 2018. Käythän kunkin artikkelissa esitetyn laskutuspalvelun omilla kotisivuilla katsomassa heidän tarkemman palvelukuvauksen.