Kevytyrittäjä – kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Etusivu / Kevytyrittäjyys / Kevytyrittäjä – kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Mikä on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjänä sinun ei tarvitse perustaa omaa yritystä toimiaksesi yrittäjämäisesti. Voit työllistää itsesi ja toimia yrittäjänä laskutuspalvelun kautta. Näin yrittäminen ja sen aloittamien helpottuu merkittävästi. 

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Omapajan kevytyrittäjyys sopii sinulle erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • osaamisellesi on tilausta
 • haluat tehdä sitä, mitä rakastat, mutta et ole valmis perustamaan omaa yritystä
 • haluat tehdä työtä mieluummin itselle kuin muille
 • haluat laskuttaa yksittäisiä työsuorituksia
 • haluat päästä vaikuttamaan paremmin työhösi
 • haluat testata yritysideaasi
 • harkitset yrittäjyyttä
 • haluat yrittäjäksi, mutta et rakasta paperinpyörittelyä
 • haluat työllistää itsesi, mutta kaipaat yhteisöllisyyttä
 • haluat lisätuloja palkkatyösi tai opintojesi ohelle
 • olet työtön ja haluat työllistää itsesi
 • sinulla on jo yritys, mutta yritystoimintasi on pientä
 • etsit vaihtoehtoa palkkatyölle, mutta kynnys yrittäjäksi ryhtymiseen tuntuu liian korkealta

Millaisia töitä voi Omapajan kautta laskuttaa?

Omapaja sopii sellaisten työsuoritusten laskuttamiseen, jotka perustuvat jollakin tavalla henkilön omaan osaamiseen. Omapajan kautta voit laskuttaa lähes mitä tahansa työtä, jossa ei katsota muodostuvan työsuhdetta sinun ja asiakkaasi välille. Yksi työsuhteen vahva tunnusmerkki on työn johto- ja valvontaoikeus. Jos asiakkaallasi on selkeästi oikeus johtaa ja valvoa työntekemistä, kyseistä työtä ei yleensä voida laskutuspalvelun kautta laskuttaa. Jos asiakkaasi pelkästään hyväksyy tai hylkää työn lopputuloksen, kyseinen työ soveltuu hyvin Omapajan kautta laskutettavaksi. Jos olet epävarma työsuhteen tunnusmerkkien täyttymisestä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme ennen töiden aloittamista.

Omapajassa et jää yksin

Pajayrittäjänä toimiessasi saat Omapajan yhteisön tuen toiminnallesi. Omapajan omat asiantuntijat sparraavat sinua toimintasi eri vaiheissa. Voit myös kysyä vinkkejä tai jakaa kokemuksiasi toisten pajayrittäjien kanssa. Pajayrittäjien joukosta saatat ehkäpä löytää kumppaneita, joiden kanssa voit lähteä tarjoamaan laajempia palveluita asiakkaillesi.

Mitä Omapajassa toimiminen edellyttää?

Omapajaan voi liittyä kuka tahansa. Omapajassa menestyminen edellyttää kuitenkin seuraavanlaisia ominaisuuksia:

 • sisäistä yrittäjyyttä
 • vastuunottoa omasta tekemisestäsi
 • ahkeruutta
 • kykyä tehdä oma osaaminen näkyväksi
 • kykyä sietää epävarmuutta
 • halua vaikuttaa omiin työtehtäviin

Kevytyrittäjä on yrittäjä ilman omaa y-tunnusta

Kevytyrittäjät ovat yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjiä, vaikka toimivatkin ilman omaa y-tunnusta. Verotuksellisesti he ovat palkansaajia, joten heidän ei tarvitse pitää omaa kirjanpitoa eikä maksaa ennakkoveroja tuloistaan. Kevytyrittäjän korvaus työstä on palkkaa, josta toimitetaan ennakonpidätys verokortin mukaisesti.

Omapajan kevytyrittäjä, eli pajayrittäjät, niin kuin heitä itse kutsumme, sopivat itsenäisesti työn suorittamisesta suoraan asiakkaidensa kanssa, ja he ovat itse vastuussa työnsä suorittamisesta sekä työn lopputuloksesta. Pajayrittäjät eivät ole työsuhteessa Omapajaan. 

Kevytyrittäjä vakuutetaan yrittäjänä

Kevytyrittäjillä, eli Omapajassa pajayrittäjillä, on yrittäjän sosiaaliturva. Alle 7799,37 euron vuosityötuloilla heidän ei tarvitse ottaa eläkevakuutusta, jolloin laskutuksesta käteen jäävä summa on suurempi, mutta työstä ei kerry eläkettä. Jos yritystoiminnan vuosityötulot ylittävät 7 656 euroa, Omapaja auttaa pajayrittäjää ottamaan lain vaatiman yrittäjän eläkevakuutuksen. Eläkevakuutuksen hallinnointi voidaan valtakirjalla siirtää Omapajalle. 

Ensimmäistä kertaa yrittäjän eläkevakuutuksen ottavat saavat vakuutusmaksuista 48 kuukauden ajan 22 prosentin alennuksen.

Pajayrittäjä voi halutessaan ottaa toiminnalleen Omapajan tarjoamat ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset, jotka kattavat tavallisimmat toimialat. Vakuutuksen piiriin kuuluvien toimialojen listauksen voi saada pyynnöstä nähtäväksi. Tapaturmavakuutus kattaa työssä sattuvien tapaturmien hoitokulut sekä toipumisajan päivärahat vakuutusehtojen mukaisesti. Vastuuvakuutus kattaa työssä sattuvat vakuutusehtojen mukaiset tahattomat vahingot. Vakuutuksista saat lisätietoa Omapajan yhteyshenkilöiltä.

Sairastumistapauksissa pajayrittäjä voi hakea sairauspäivärahaa Kelalta yrittäjän ehtojen mukaisesti. Jos pajayrittäjällä ei ole yrittäjän eläkevakuutusta, omavastuuaika sairastumistapauksissa on sairastumispäivä + 9 arkipäivää. Jos taas pajayrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus, omavastuuaika on sairastumispäivä + 3 arkipäivää.

Kevytyrittäjän työttömyysturva

Kevytyrittäjä on pääsääntöisesti oikeutettu myös työttömyyspäivärahaan, jos hän on työtön ja kevytyrittäjyys on sivutoimista. Paikallinen TE-toimisto arvioi aina pajayrittäjäksi liittymisesi jälkeen, onko pajayrittäjän yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Sivutoiminen pajayrittäjä on oikeutettu soviteltuun työttömyyspäivärahaan.

Jos Omapajan kevytyrittäjä Omapajaan liittyessään on jo aiemmin kuulunut palkansaajan työttömyyskassaan ja pajayrittäjyys on sivutoimista, kassan jäsenyyttä voi edelleen jatkaa ja työttömänä olleessaan nostaa soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan kerrytä palkansaajakassan työttömyysturvan työssäoloehtoa. Sen sijaan, jos pajayrittäjän yritystoiminnan vuosityötulot ylittävät 12564 euroa, hän voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne.

Kevytyrittäjän työttömyysturva