Kevytyrittäjän työttömyysturva vuoden 2018 alusta lähtien

Vuosien saatossa kehittynyt yrittäjän työttömyysturva rohkaisee ihmisiä yrittämään aiempaa paremmin. Kevytyrittäjyys on turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä ja omaa ansaintaideaa.

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on madaltunut vuosi vuodelta, ja yrityksiä syntyy aiempaa enemmän. Kiinnostaisiko sinua toimia yrittäjänä? Aloittavan yrittäjän työttömyysturva kehittyy koko ajan kevytyrittäjälle suosiollisemmaksi. Yrittäminen siis kannattaa!

Yrittäjän työttömyysturva kannustaa yrittämään

Jos olet työtön työnhakija ja ryhdyt kevytyrittäjäksi, voit neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana saada myös työttömyysetuutta. Tämä neljän kuukauden sääntö koskee sekä työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea saavia henkilöitä.

Jo vuonna 2017 työttömyysturvalaissa voimaan tullut lyhytkestoisen yrittäjyyden määritelmä on edelleen voimassa. Työttömän työnhakijan ei tarvitse ilmoittaa alle kahden viikon lyhytkestoisesta yritystoiminnasta TE-toimistoon. Ainoastaan työstä saatu tulo pitää ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle. Sitä, kuinka paljon alle kahden viikon toimeksiantoja voi tehdä, ei ole määritelty laissa. Toimeksiantojen välissä kuitenkin tulee olla vähintään yksi työtön päivä, ja toimeksiannon tulee välissä vaihtua.

Yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta pitää ilmoittaa TE-toimistolle. Yritystoiminnan alkamisesta tehdään selvityspyyntö, jonka TE-toimisto käsittelee ja antaa siitä neljäksi kuukaudeksi päätöksen. Neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana toimintasi pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida. Jos toimintasi tuottaa kuitenkin tuloa mainittuna aikana, voit saada niin sanottua soviteltua työttömyysetuutta.

Kevytyrittäjän vaihtoehdot

Jos sinulle päätetään myöntää työttömyysetuutta samaan aikaan, kun toimit kevytyrittäjänä, edellytetään, että haet samalla myös kokoaikatyötä. Pajayrittäjyyttä ei katsota päteväksi syyksi kieltäytyä tarjotusta työstä tai muusta työllistymistä edistävästä palvelusta. Jos kuitenkin kieltäydyt, sinulle voidaan asettaa korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite.

Kun pajayrittäjänä toimiminen on kestänyt neljä kuukautta, sen pää- ja sivutoimisuus arvioidaan. Jos kevytyrittäjyys, eli meidän käyttämä termi, pajayrittäjyys, katsotaan päätoimiseksi, oikeus työttömyysetuuteen päättyy. Jos pajayrittäjyys arvioidaan sivutoimiseksi, mahdollisuus työttömyysetuuden saamiseen säilyy.

Kevytyrittäjyytesi voidaan arvioida pää- tai sivutoimiseksi vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen. Neljää ensimmäistä kuukautta ei arvioida takautuvasti. Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään tietoa siitä, mikä on ollut yritystoimintasi todellinen työmäärä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Päätöksen perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä, jos muuta näyttöä ei ole olemassa.

Kela ja työttömyyskassat antavat lisätietoa työttömyysetuudesta.