Blogi

Takaisin blogiartikkeleihin

Etätyö – Laita edut ja haasteet puntariin!

Etätyö onnistuu vaivattomasti kevytyrittäjänä. Lue kokemuksia etätyöstä ja sen järjestämisestä!

Herätyskello pirauttaa kauniin melodian kahta tuntia ennen työn alkua. Kiireellä ylös, aamupesut, aamukahvit, puurot (kinastelua), lapsille päiväkotivarusteet päälle (kinastelua), auton tuulilasin rappaaminen kylmän yön jäljiltä, lapset autoon (kinastelua) ja kiireellä päiväkodin kautta työpaikalle. Tässä vaiheessa työpaikan hississä ehdit vilkaista itseäsi peilistä ja näet kiireestä kireät kasvot. Samalla muistat kotiin unohtuneen pukukaapin avaimen.

Aamut voivat kulua toisinkin: Heräät oman biologisen kellosi mukaan, venyttelet, keittelet kahvit, käynnistät tietokoneen lukeaksesi aamun uutiset, hiippailet hiljaa kotona, etteivät lapset herää. Kun aamukahvi on saanut aivot heräämään kunnolla, avaat työsähköpostin ja tutkit alkaneen päivän töitä. Työpäivän voit aloittaa halutessasi heti tai sitten, kun olet vienyt hyvin levänneen lapsesi päivähoitoon.

Kotitoimisto voi olla paras työpaikka

Etätyö on työtä, jota tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella. Yleisin etätyöpaikka on oma koti. Kotona voikin olla erillinen työhuone, jossa työntekoon pystyy rauhoittumaan paremmin kuin olohuoneessa tai keittiössä. Ilman kotona olevaa työhuonetta pärjää myös hyvin, jos pystyy keskittymään töiden tekemiseen vaikkapa keittiön pöydän äärellä.

Tämän syksyisessä Taloussanomien tutkimuksessa kartoitettiin etätyön tekemistä ja sen vaikutusta työn tehokkuuteen. Usea vastaaja koki kotona työskentelyn tehokkaammaksi tavaksi työskennellä verrattuna toimistotyöskentelyyn. Kotona häiritseviä tekijöitä on vähemmän kuin usean työntekijän toimistossa.

etätyö, työrauha
Useat etätyön tekijät kokevat, että kotona pystyy keskittymään varsinaiseen työn tekemiseen paremmin kuin vilkkaassa toimistossa.

Kotona töitä tekevä voi laittaa pyykinpesukoneen käyntiin tai tehdä työskentelyn lomassa muitakin kotiaskareita. Pienet kotityöt eivät hiljennä työtahtia vaan antavat päivään hyvän muutaman minuutin mittaisen tauon. Monesti etätyön suosio pohjautuu rauhalliseen työskentelytapaan, sillä työpaikan sosiaalinen ilmapiiri voi häiritä keskittymiskykyä. Etänä työskentely voi helpottaa etenkin perheellisten työntekijöiden arjen pyörittämistä, sillä kotiaskareita pystyy tekemään työtyön lomassa. Perhe-elämän, kodin ja työelämän yhteensovittaminen helpottuu etätöiden ansiosta.

Etätyön merkitys työntekijälle

Taloussanomien tämän syksyiseen kyselyyn vastanneista lähes 37 prosenttia on tehnyt etätöitä ainakin silloin tällöin. Kyselyyn vastanneiden reilun 4000 työntekijän osuus vastaa hyvin puolen vuoden takaisia Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaisia tuloksia. Siihen osallistuneista vastaajista 35 prosenttia kertoi tehneensä etätöitä viimeisen vuoden aikana.

Monet työntekijät kokevat työpaikan kellokortilla säännöstellyn ajan ahdistavaksi ja tuntevat etänä tehtävän työn henkisesti vapauttavammaksi tavaksi työskennellä. Kokemukset vapaasta työtahdista ovat positiivisia, sillä monesti työpaikalta löytyy niitä toisten työtahtia sekä aikaansaannoksia seuraavia työtovereita, joiden silmätikuksi joutuminen voi alkaa ahdistaa. Etätyöskentelyssä työntekijä on vastuussa itselleen sekä työnantajalleen sovituista töistä, eikä työn kulkuun tarvitse muiden puuttua.

Etätyössä sosiaalinen kanssakäyminen on vähäisempää kuin usean ihmisen toimistotiloissa. Monille tällainen yksin tekeminen ja puurtaminen sopii kuitenkin paremmin, sillä työpaikan ulkoiset ärsykkeet häiritsevät työntekoa. Monilla on kokemuksia siitä, että porukalla vietetyt kahvitauot saattavat venyä työajan puolelle ja syövät näin tehokasta työaikaa. Työkaveriin ja -yhteisöön on nykyaikana helppo pitää yhteyttä puhelimitse ja videopalavereilla. Myös vapaa-ajalla työkaverit voivat olla mukava lisä ystäväpiirissä, sillä saman alan ihmisten kanssa tulee monesti hyvin toimeen ja ajatuksia sekä kokemuksia työstä on hyvä vaihtaa ajoittain.

Etätyö vaatii työntekijän ja työnantajan välistä luottamusta.

Etätyö vaatii työntekijän ja työnantajan välistä luottamusta. Itsenäisesti tehtävästä työstä työntekijän tulee osata ottaa vastuu ja huolehtia, että sovitut tehtävät tulevat ajallaan suoritetuiksi. Jos etänä työskentely on säännöllistä ja pitkäkestoista, kannattaa työnteosta tehdä niin ajankäytöllisesti kuin palkan kannalta tarkka kirjallinen sopimus työnantajan kanssa. Tällöin ei pääse syntymään konflikteja erilaisesta työnkuvan käsityksestä. Työntekijä voi sopia työnantajansa kanssa muun muassa tietokoneen, maksullisten ohjelmien sekä verkkoyhteyden kustannuksista.

Etätyö haastaa ajankäytön suunnitteluun

Etätyössä ajankäyttö saattaa tuottaa hankaluuksia silloin, jos tehtävä työ on projektiluontoista. Työhön saattaa uppoutua niin syvästi, että ajan kulkua ei huomaa. Kiinteässä työpaikassa ovat yleensä työkaverit ja kollegat ”tauottamassa” työntekoa, sillä heidän liikehdintänsä ja työpisteeltä poistumisensa koetaan kahvi- tai ruokatauon merkiksi. Kotona tätä muiden ihmisten tuottamaa tauottamista ei välttämättä ole, joten työntekijä on itse vastuussa taukojen pitämisestä.

Vaikka etätyö koetaan rentouttavaksi työtavaksi, sen haasteellisuus saattaa olla juuri työajoissa. Työhön uppoutuminen saattaa viedä liiaksi aikaa, eikä silloin huomaa ajankulkua samoin kuin työpaikalla. Työaikana on tärkeä välillä poistua työpisteeltä, jotta keho saa hieman liikuntaa ja ravintoa. Myös oman mielen virkistykseksi on hyvä ajatella välillä muitakin kuin työasioita.

Etänä töitä tekevän kannattaakin pitää huolta omasta jaksamisestaan. Työpäivän tauottaminen koetaan myös etätyössä tärkeäksi. Kahvitaukojen pitäminen onnistuu myös kotona. Tällöin kannattaa poistua tietokoneen ääreltä kokonaan, jotta ajatuksetkin pääsevät paremmin irti työasioista. Ajoittainen ajatusten nollaaminen työpäivän aikana pitää virkeänä, jolloin työhön pystyy keskittymään rentoutumisen jälkeen paremmin.

Jokaisen etätyötä tekevän kannattaa laatia säännöt ajankäyttöön.

Etätyössä työpäivän päättäminen voi myös tuntua hankalammalta. Työntekijällä ei ole sosiaalista painetta lopettaa työskentelyä silloin, kun muut lopettavat työt. Useat he kärsivätkin siitä, että työpäivä saattaa venyä liian pitkäksi. Jokaisen etätyötä tekevän kannattaakin laatia säännöt ajankäyttöön.

etätyö, joustava työaika, kuntoilu
Kevytyrittäjyys mahdollistaa etätyöt joustavasti. Kevytyrittäjät pystyvät suunnittelemaan ajankäyttönsä niin, että ehtivät mm. kuntoilla riittävästi.

Etätyön ajankäytössä mukava puoli on työajan vapaus. Oman hammaslääkäriajan voi ottaa työpäivälle tai lasten harrastuksiin viemiset onnistuvat työn lomassa. Etenkin perheelliset kokevat työnteon joustavuuden hyvin tärkeäksi, sillä lasten kanssa voi tulla helposti yllättäviäkin tilanteita eteen.

Etätyön mahdollisuudet

Etätyötä tehdään ylivoimaisesti eniten asiantuntijatehtävissä, toimisto- sekä tietoaloilla. Myös taide-ja luovanalan töitä tehdään suuremmissa määrin kotoa käsin. Etätyö mahdollistaa asumisen muualla kuin työpaikkakunnalla. Sen avulla työntekijä voi jaksottaa työtään niin, että hän saa säästöä työmatkakuluihinsa.

Maaseuduntulevaisuuden (04.02.2018) mukaan etätyöstä povattiin helpotusta haja-asutusalueiden työllisyyteen, mutta eniten sitä tehdään kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Tämä johtunee siitä, että asiantuntijatehtävät keskittyvät pääsääntöisesti kehäkolmosen sisäpuolelle. Pohjoisempana etätyö on kuitenkin myös runsasta, sillä maaseudulla ja kaupunkien ulkopuolella välimatkat voivat olla pitkiä. Tällöin työ tarjoaa mahdollisuuden syrjemmässä asuville tehdä töitä vastaanottaa työtä kauempaakin.

Etätyön tekeminen vähentää erityisesti pitkien työmatkojen kuluttamaa aikaa. Moni kokee myös työmatka-autoilun vähenemisen tärkeäksi ympäristöteoksi. Ajan sekä luonnon säästäminen ovatkin erinomaisia syitä valita etätyöskentely, mikäli se on vain mahdollista.

Etätyössä taloudelliseksi säästöksi voidaan lukea myös työnantajalle koituvat säästöt. Työntekijä ei ole kuluttamassa työpaikan sähköä eikä taukohuoneen kahvia. Mikäli kaikki tekevät töitä etänä, voi toimisto olla suljettuna koko päivän. Vaikka nämä säästöt tuntuvat pieniltä, vuositasolla katsottuna säästöstä voi tulla merkittävä etenkin pienten yritysten budjetissa.

Usein myös kevytyrittäjät tekevät töitä kotona. Kevytyrittäjyys mahdollistaa siis mutkattoman ja toimistosta riippumattoman työskentelyn. Kevytyrittäjyys ja etätyö on helppo yhdistää.

Isompiakin työprojekteja on helppo hallita, kun aikaa ei kulu byrokratian ja oman yrityksen talouden pyörittämiseen. Esimerkiksi Omapajan kautta laskutus on helppoa ja vaivatonta, joten meillä onkin runsaasti tyytyväisiä etätyötä tekeviä pajayrittäjiä.

Tykkäätkö jakaa somessa? – Miksi et siis jakaisi tätä?