Koristusteenus tähendab inimestega kohtumist

„Eriti just üksikule inimesele tähendab koristaja külaskäik enamat kui vaid koristamist. See on korrapärane ettevõtmine ja vaheldus,“ heidab Oulu piirkonnas tegutsev pajaettevõtja Maria Toivari valgust oma mitmekülgsele ametile. Inimese vajadus teise inimesega kohtumise järele on palju tähtsam kui raha, mida kliendid Mariale koristamise eest maksavad. „Just inimeste abistamise pärast meeldib mulle seda tööd teha,“ ütleb Maria.

Maria Toivari on üks Omapaja pajaettevõtjatest. Ta on tegutsenud pajaettevõtjana aasta aega ja tundub olevat koristajatööst innustunud. Praegu on olukord hästi tasakaalus ja Maria saab keskenduda vaid oma klientide teenindamisele. Varem oli tal mitu tööandjat, kelle töid tuli teha samal ajal. Lisaks pidi jääma aega oma ettevõttele hoo sisse lükkamiseks. Korrapärane reklaam ning koostöös Omapajaga valmistatud visiitkaardid ja reklaamsildid on aidanud Maria koristusettevõttel praeguse hea seisuni jõuda.

Korrapärane reklaam ja koostöös Omapajaga valmistatud visiitkaardid ja reklaamsildid on aidanud Maria koristusettevõttel praeguse hea seisuni jõuda.

Ettevõtlusega oli Maria tuttav juba varem. Suguvõsas leidub ettevõtjaid ja Maria osales varem perefirma töös. Koristamine oli talle samuti varasemast tuttav ja ta oli osalenud ka selle ala koolitustel. Esmalt töötas Maria kooperatiivis. See aga lõpetas Oulus töö ja naine kaalus oma ärinime registreerimist. Kui ta kuulis kergettevõtlusest, hakkas ta selle kohta lähemalt uurima. Tema jaoks oli tähtis, et ettevõtlustugi oleks saadaval kohapeal, Oulus. Viimaks jõudis ta Omapaja veebilehele.

Pärast paari käiku Omapaja kontorisse ja pikka järelemõtlemist hakkas Maria Omapaja pajaettevõtjaks. Omapajas meeldisid talle muu hulgas lisateenused, näiteks äriidee ja reklaamide loomise ning teostamise tugi. Maria jaoks on oluline, et Omapaja pajaettevõtjana ümbritseb teda justkui tugivõrgustik, kellelt saab abi küsida.

Harilikul tööpäeval töötab Maria 1–2 kliendi juures. Koristamiskohad on enamasti kodud. Ettevõtluse heaks küljeks peab Maria kahtlemata seda, et ta saab ise oma tööpäeva planeerida. Samas tunnistab ta, et vabadus eeldab ka vastutust. Tuleb ise hoolt kanda, et oleksid nähtav ja kasvaksid. Praegune töötempo sobib Mariale kõige paremini. Ta tunneb, et aega jääb piisavalt ka muuks kui vaid töö tegemiseks. Tööaja vaba planeerimine lubab toetada tütre kooliskäimist ning jätab mõnusalt aega ka koerte jaoks, kes vajavad ju samuti aega ja tegelemist.

Omapajas meeldisid talle muu hulgas lisateenused, näiteks äriidee ja reklaamide loomise ning teostamise tugi.

Maria Toivari on praeguse tööga pajaettevõtjana rahul. Talle meeldib, et pajaettevõtjana tegeletakse tema eest raamatupidamise, maksustamise, kindlustamise ja muu paberimajandusega. „Igasugune ametiasutuste vahet jooksmine jääb ära. Saan keskenduda asjadele, millele teise heaks töötades mahti ei jäänud. Mulle meeldib, kui töö on parajalt raske ja vastutusrikas. Praegu vastutan kogu tegevuse eest ise. Mulle meeldib klientidele pakkumusi teha ja nende jaoks sobivaid teenusepakette luua,“ nendib Maria Toivari.