20.11.2016

Omapaja alentaa aidosti yrittämisen kynnystä

Luettelepa ne suuret suomalaiset yritykset tai organisaatiot, joissa ei ole viime vuosina käyty YT-neuvotteluja tai lomautettu tai irtisanottu henkilökuntaa! Perinteiset […]

Luettelepa ne suuret suomalaiset yritykset tai organisaatiot, joissa ei ole viime vuosina käyty YT-neuvotteluja tai lomautettu tai irtisanottu henkilökuntaa! Perinteiset työsuhdemuodot ovat menettäneet suosiotaan ja vakituisia työpaikkoja on hävinnyt runsaasti. Samaan aikaan henkilöstövuokraus, erilaiset yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen muodot sekä alustojen kautta tehtävä työ ovat voimakkaasti lisääntyneet. Työ ei ole mihinkään hävinnyt, mutta työntekemisen muodot ovat nopeasti muuttuneet.

Työelämä on parhaillaan kokemassa suurta murrosta, jonka lopputulosta ei kukaan voi tietää. Yksi asia kuitenkin on varma: paluuta entiseen 1900-luvun malliin, jossa enemmistö työpaikoista oli pysyviä ja työnantajaan sitouduttiin koko uran ajaksi, ei enää ole. Tänä päivänä yritykset tai organisaatiot eivät palkkaa työntekijöitä siinä toivossa, että kyllä töitä aina järjestyy. Työntekijöitä palkataan vain tarpeeseen, ja palkkaamisessa kyse on ennen kaikkea siitä, miten työntekijä pystyy tuottamaan lisäarvoa työnantajalleen. Koska työvoiman tarpeen kestoa on yleensä vaikea ennustaa kovin pitkälle tulevaisuuteen, työnantajat eivät tänä päivänä mielellään palkkaa työntekijää enää jäykkään työsuhteeseen vaan työtä mieluummin ostetaan.

Yhteiskunnan ja työelämän muuttumista ei kannata nähdä vain uhkana, vaan katsoa mieluummin, mitä uudenlaisia mahdollisuuksia se tuo tullessaan. Kuinka moni tämän päivän nuorista olisi edes halukas sitoutumaan samaan työnantajaan seuraavaksi 40 vuodeksi? Työelämän muutoksen tuomia hyötyjä ovat mm. mahdollisuus hankkia monipuolista työkokemusta ja mahdollisuus hankkia ansioita uusilla työn tekemisen tavoilla. Jos aihe kiinnostaa enemmän, käy katsomassa tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan ajatuksia työn tekemisen uusista malleista täältä.

Kevytyrittäjyys mahdollistaa itsensä työllistämisen

Yksi viime vuosina voimakkaasti kasvanut työntekomuoto on kevytyrittäjyys. Kevytyrittäjyys tarkoittaa lyhyesti sanottuna yrittäjämäistä työskentelyä ilman oman yrityksen perustamista. Kevytyrittäjä hankkii itse toimeksiantonsa, sopii työstä ja sen hinnasta itsenäisesti asiakkaansa kanssa ja laskuttaa työnsä laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta. Työn tilaaja voi ostaa kevytyrittäjän työpanoksen laskulla ilman työnantajan paperivelvoitteita. Laskutuspalveluyritys hoitaa kirjanpidon ja paperivelvollisuudet, tilittää lakisääteiset maksut viranomaisille ja maksaa loput kevytyrittäjälle palkkana omalla palvelupalkkiollaan vähennettynä.

Yksi viime vuosina voimakkaasti kasvanut työntekomuoto on kevytyrittäjyys.

Kevytyrittäjyyden suosion nopea kasvu osoittaa sen, että tämäntyyppiselle toiminimiyrittäjyyttä kevyemmälle työllistymisen muodolle on tilausta. Kevytyrittäjyyteen liittyy kuitenkin haasteita. Perinteisesti laskutuspalveluyritykset ovat vakuuttaneet kevytyrittäjät työntekijöinä. Yrittäjän eläkelaki kuitenkin selkeästi sanoo, että henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjä. Ja koska kevytyrittäjät sopivat toimeksiannoistaan itsenäisesti, ei kevytyrittäjän ja laskutuspalveluyrityksen välille voi muodostua työoikeudellista työsuhdetta, vaikka laskutuspalveluyritys näin haluaisikin ajatella. Näin ollen yrittäjämäisesti työskentelevät kevytyrittäjät ovat työoikeuden näkökulmasta yrittäjiä, joten heidät tulee vakuuttaa yrittäjinä. Jos kevytyrittäjä on vakuutettu työntekijävakuutuksilla, voi esimerkiksi tapaturman sattuessa käydä niin, että työntekijävakuutus ei korvaakaan kevytyrittäjän tapaturman hoitokuluja.

Omapajan uudessa mallissa kevytyrittäjä ansaitsee enemmän

Omapaja on nuorekas ja innovatiivinen yritys, joka pyrkii edistämään yrittäjämäistä toimintatapaa yhteiskunnassa ja tarjoamaan uudenlaisia työllistymisen tapoja perinteisten työntekemisen muotojen vähentyessä. Olemme Omapajassa lähteneet selvittämään, miten yrittäjyyden kynnystä voidaan madaltaa ja sitä kautta työntekeminen Suomessa saadaan pysymään kannattavana. Olemme tiedostaneet kevytyrittäjyyteen liittyvät haasteet ja lähteneet eri viranomaisten kanssa selvittämään, miten kevytyrittäjyyteen liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua. Tämän perusteellisen selvitystyön tuloksena olemme nyt luoneet uudenlaisen laskutuspalvelumallin, joka paitsi alentaa aidosti yrittäjyyden kynnystä, myös mahdollistaa kevytyrittäjille aikaisempaa suuremman ansainnan.

Omapajan uudessa mallissa selkein muutos perinteisiin laskutuspalvelumalleihin on se, että pajayrittäjät (joiksi kevytyrittäjiä Omapajassa kutsutaan) vakuutetaan yrittäjinä, kuten heidät lain mukaan kuuluukin vakuuttaa. Tällöin satunnaisesti laskuttavien pajayrittäjien ei alle 7557 euron vuosityötuloilla tarvitse maksaa eläkevakuutusmaksuja lainkaan, jolloin arvonlisäverottomasta laskutuksesta noin 90 prosenttia jää bruttopalkaksi. Yli 7557 euron vuosityötuloilla pajayrittäjälle otetaan henkilökohtainen yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, joka kerryttää pajayrittäjän eläkettä aivan normaalisti. Yrittäjän eläkevakuutuksen hallinnoinnista Omapaja on rakentamassa eläkevakuutusyhtiön kanssa sellaista mallia, jossa eläkevakuutusten hallinnointi siirretään Omapajalle, jotta pajayrittäjä saa keskittyä täysin omalla osaamisellaan ansaitsemiseen.

Omapajan pajayrittäjyys on helpompaa yrittäjyyttä

Omapajan uudessa mallissa on muitakin etuja pajayrittäjälle. Pajayrittäjä on asianmukaisesti vakuutettu myös tapaturmien ja vahinkojen varalle, jolloin hän saa tehdä työtään turvallisin mielin. Pajayrittäjän laskutussummasta ei tarvitse vähentää vastikkeettomia työntekijämaksuja (kuten työttömyysvakuutusmaksua tai ryhmähenkivakuutusmaksua), mikä lisää pajayrittäjän käteen jäävää palkkaa. Päätoimisesti itsensä työllistävä pajayrittäjä voi myös liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, kun hänen vuosityötulonsa on vähintään 12420 euroa. Tällöin hän voi kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoaan sinne, mikä mahdollistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan, jos pajayrittäjyys aikanaan päättyy.

Pajayrittäjän ei siis tarvitse huolehtia mistään paperihommista eikä viranomaisilmoituksista, vaan hän voi täysin keskittyä omiin vahvuuksiinsa.

Verohallinnon näkökulmasta pajayrittäjä on palkansaaja, minkä vuoksi hänen ei tarvitse tehdä omaa kirjanpitoa, vaan pajayrittäjän kirjanpito hoidetaan Omapajan kirjanpidossa. Pajayrittäjän tulo maksetaan hänelle palkkana, josta Omapaja maksaa lakisääteisen työnantajan sosiaaliturvamaksun ja toimittaa Verohallinnolle ennakonpidätyksen verokortin mukaisesti. Pajayrittäjän ei siis tarvitse huolehtia mistään paperihommista eikä viranomaisilmoituksista, vaan hän voi täysin keskittyä omiin vahvuuksiinsa, nauttia yrittäjän vapaudesta sopia töistään itsenäisesti ja saada tulonsa helposti palkkana.

Pajayrittäjyyteen sisältyy paljon muutakin kuin pelkkä laskutuspalvelu. Omapaja tarjoaa pajayrittäjilleen maksutonta henkilökohtaista sparrauspalvelua, jonka tarkoituksena on madaltaa pajayrittäjäksi liittymisen kynnystä ja mahdollistaa pajayrittäjän ansioiden kasvun. Sparrauspalveluita pajayrittäjä voi hyödyntää mm. yritystoimintansa suunnitteluun, työn hinnoitteluun, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä erilaisten asiakassopimusten tekemiseen. Pajayrittäjät muodostavat keskenään myös ajatusten- ja kokemustenvaihtoon kannustavan yhteisön, jottei pajayrittäjän tarvitse jäädä yksin yritystoimintaansa liittyvien ajatustensa ja ongelmiensa kanssa.

Omapajan pajayrittäjyys kannustaa yrittäjyyden kokeilemiseen

Omapajan uudella mallilla on aito yrittäjyyteen kannustava vaikutus. Pajayrittäjyys on turvallinen ja helppo keino laskuttaa yksittäisiä työsuorituksia tai kokeilla yrittäjyyttä ilman sitoumuksia. Jos pajayrittäjän osaamiselle löytyy tilausta ja yritystoiminta kasvaa, oman y-tunnuksen perustaminen on erittäin helppoa. Jos taas yritystoiminta ei ota tuulta siipiensä alle, pajayrittäjyyden lakkauttaminenkin on vaivatonta.

Omapajan tavoitteena on, että pajayrittäjyydestä tulisi yleisesti tiedostettu kevyemmän yrittäjyyden muoto, joka tarjoaa kenelle tahansa turvallisen laskeutumisen yrittäjyyteen ilman yrittäjyyden varjopuolia. Omapaja tekee jatkuvaa kehitystyötä, jotta pajayrittäjien edellytykset toimia yrittäjämäisesti ja kasvattaa liiketoimintaa vielä entisestäänkin parantuisivat. Työelämä muuttuu ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa korostuu. Otatko haasteen vastaan?


Lue myös:

OMAPAJA Oy
y-tunnus 2399894-2
Kauppurienkatu 31 A 1, 90100 Oulu
Asiakaspalvelu arkisin klo 8.30-16.00
044 4100 500toimisto@omapaja.fiVerkkolaskutus
Kehitämme Omapaja Oy:n kansainvälistymisedellytyksiä Euroopan rakennerahaston tuella.

Kirjaudu laskutuspalveluun

Laskuta ilman yritystä laskutuspalvelumme kautta.
Kirjaudu
Ei vielä tunnuksia?
Rekisteröidy laskutuspalveluun ilmaiseksiKevytyrittäjyysHinnastoMiksi valita Omapaja?

Ota meihin yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Palvelusopimus
Tietosuoja