13.11.2018

Kevytyrittäjän työttömyysturva on entistä selkeämpi

Kevytyrittäjän työttömyysturva askarruttaa monia yrittäjäksi aikovia. Mitä tapahtuu, jos jää työttömäksi? Miten työttömyysetuutta voi saada? Lue, miten asia on järjestetty. […]
Kevytyrittäjän työttömyysturva rohkaisee ihmisiä yrittämään aiempaa paremmin. Kevytyrittäjyys on turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä ja omaa ansaintaideaa.

Kevytyrittäjän työttömyysturva askarruttaa monia yrittäjäksi aikovia. Mitä tapahtuu, jos jää työttömäksi? Miten työttömyysetuutta voi saada? Lue, miten asia on järjestetty.

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on madaltunut vuosi vuodelta, ja yrityksiä syntyy aiempaa enemmän. Aloittavan yrittäjän työttömyysturva kehittyy koko ajan kevytyrittäjälle suosiollisemmaksi. Yrittäminen siis kannattaa!

Miten tehdyn työn määrä vaikuttaa työttömyysturvaan?

Jos olet työtön työnhakija ja ryhdyt kevytyrittäjäksi, voit neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana saada myös työttömyysetuutta. Tämä neljän kuukauden sääntö koskee sekä työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea saavia henkilöitä. Jos neljän kuukauden jälkeen työsi arvioidaan yhä sivutoimiseksi, voidaan työttömyyskorvauksen maksua edelleen jatkaa sovellettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että ansaitsemasi palkka suhteutetaan saamasi tuen määrään. Sivutoimisena yrittäjänä sinun tulee kuulua palkansaajakassaan saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa.

Päätoimiselta yrittäjältä oikeus päivärahaan päättyy neljän kuukauden jälkeen. Tämä kannattaa muistaa etenkin silloin, kun työskentelet pajayrittäjänä päivätyösi ohella ja jäät yllättäen työttömäksi varsinaisesta toimestasi. Arvion siitä, oletko pää- vai sivutoiminen yrittäjä, tekee TE-toimisto.

Kevytyrittäjän työttömyysturva määräytyy tehdyn työn määrän mukaan, ei niinkään maksetun palkan.

Jos TE-toimiston mukaan kevytyrittäjyytesi työllistää sinua niin paljon, että päivätyön hakeminen vaikeutuu, tulkitsee se tuolloin sinut usein päätoimiseksi yrittäjäksi. TE-toimisto pyytää selvitystä toimeksiantoihin kuluvasta ajasta yrittäjältä itseltään, joten ole tarkkana siitä, kuinka omaa työmäärääsi arvioit.

Työttömänä työnhakijana voit ansaita kuukaudessa 300 euroa bruttona ilman, että tulot vaikuttavat työttömyysetuuteesi. Tästä summasta eteenpäin ansaitsemaasi palkkaa sovelletaan Kelan maksamaan päivärahaan. Kelan sivuilta voit laskea, paljonko tekemäsi työ vaikuttaa sinulle maksettuihin etuihin. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää kaavaa, jonka mukaan jokainen ansaittu euro vähentää Kelan etuutta 50 sentillä.

Mitä tapahtuu, jos yrittäjyys kestää vain lyhyen aikaa?

Jo vuonna 2017 työttömyysturvalaissa voimaan tullut lyhytkestoisen yrittäjyyden määritelmä on edelleen voimassa. Työttömän työnhakijan ei tarvitse ilmoittaa alle kahden viikon lyhytkestoisesta yritystoiminnasta TE-toimistoon. Ainoastaan työstä saatu tulo pitää ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle. Sitä, kuinka paljon alle kahden viikon toimeksiantoja voi tehdä, ei ole määritelty laissa.  Kevytyrittäjän kohdalla kestoa arvioidaan toimeksiantojen pituuden mukaan. Vaikka eri toimeksiannot seuraisivat toisiaan katkeamattomasti, ei kahden viikon raja ylity silloin, kun kukin toimeksianto on kestoltaan alle kaksi viikkoa.

Yli kaksi viikkoa kestävästä toimeksiannosta pitää tehdä ilmoitus TE-toimistolle. Yritystoiminnan alkamisesta tehdään selvityspyyntö, jonka TE-toimisto käsittelee ja antaa siitä neljäksi kuukaudeksi päätöksen. Neljän ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana toimintasi pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida. Jos toimintasi tuottaa kuitenkin tuloa mainittuna aikana, voit saada niin sanottua soviteltua työttömyysetuutta. Näihin ehtoihin siitä, miten kevytyrittäjän työttömyysturva määräytyy, kannattaa tutustua huolellisesti ja kysyä neuvoa.

Mitä vaihtoehtoja kevytyrittäjällä on?

Jos sinulle päätetään myöntää työttömyysetuutta samaan aikaan, kun toimit kevytyrittäjänä, edellytetään, että haet samalla myös kokoaikatyötä. Pajayrittäjyyttä ei katsota päteväksi syyksi kieltäytyä tarjotusta työstä tai muusta työllistymistä edistävästä palvelusta. Jos kuitenkin kieltäydyt, sinulle voidaan asettaa korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite.

Kun pajayrittäjänä toimiminen on kestänyt neljä kuukautta, sen pää- ja sivutoimisuus arvioidaan.

Jos kevytyrittäjyys, eli meidän käyttämä termi, pajayrittäjyys, katsotaan päätoimiseksi, sinun lasketaan toimivan yrittäjänä. Eli jos TE-toimiston arvion mukaan kevytyrittäjänä työskentely työllistää sinua ajallisesti niin paljon, ettet kykene ottamaan vastaan kokopäivätyötä, menetät työttömyysetusi. Jos pajayrittäjyys arvioidaan sivutoimiseksi, mahdollisuus työttömyysetuuden saamiseen säilyy. Tyypillisesti kevytyrittäjyyden katsotaan työllistävän niin vähän, että yrittämisen katsotaan olevan sivutoimista.

Kevytyrittäjyytesi voidaan arvioida pää- tai sivutoimiseksi vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen. Neljää ensimmäistä kuukautta ei arvioida takautuvasti. Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään tietoa siitä, mikä on ollut yritystoimintasi todellinen työmäärä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Päätöksen perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä, jos muuta näyttöä ei ole olemassa.

Omapaja auttaa kevytyrittäjiä
Omapaja auttaa kevytyrittäjiään myös ongelmatilanteissa. Kannattaa ottaa yhteyttä!

Miten kevytyrittäjän työttömyysturva liittyy aktiivimalliin?

Jos saat työttömyysetuutta, mutta et ole 65 maksupäivän aikana osoittanut edellytettävää aktiivisuutta, alenee työttömyysetusi seuraavalta 65 päivältä 4,65 prosenttia. Riittäväksi aktiivisuudeksi katsotaan joko 18 tunnin palkkatyö, yritystoiminnassa ansaittu vähintään 23 prosentin yrittäjän työssäoloehdossa vaadittu kuukausiansio (vuonna 2018 summa on 241 euroa) tai viiden päivän TE-toimiston työllistymistä edistävä palvelu. Aktiivimalli koskee myös työttömyysetuutta nauttivaa kevytyrittäjää.

Aktiivimallin aktiivisuusehtoja ei voi täydentää toisillaan eikä niitä lasketa yhteen. Sinun täytyy olla joko töissä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai ansaita 241 euroa yritystoiminnalla. Vaaditun aktiivisuuden voi siis osoittaa työskentelemällä kevytyrittäjänä.

Kevytyrittäjänä ansaitsemasi tulot huomioidaan kuitenkin maksupäivän mukaisesti, eli aktiivisuus ei täyty työtä tehdessä vaan vasta silloin, kun saat palkan tilillesi. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos aktiivisuuden tarkastelujakso ennättää kohdallasi vaihtua ja aktiivisuuden täyttyminen siirtyy seuraavalla jaksolle. Tällaisissa tilanteissa kannattaa toimittaa viranomaisille selvitys todellisesta työssäoloajastasi esimerkiksi palkkalaskelman avulla.

Omapaja-yrittäjänä voit kääntyä meidän puoleemme, jos kevytyrittäjyys ja työttömyysturva mietityttävät. Lisätietoa kevytyrittäjän työttömyysturvasta sekä pää- ja sivutoimisesta yrittämisestä antavat myös Kela ja työttömyyskassat. Yleinen työttömyyskassa YTK onkin julkaissut juuri kevytyrittäjille tarkoitetun oppaan.


Lue myös:

OMAPAJA Oy
y-tunnus 2399894-2
Kauppurienkatu 31 A 1, 90100 Oulu
Asiakaspalvelu arkisin klo 8.30-16.00
044 4100 500toimisto@omapaja.fiVerkkolaskutus
Kehitämme Omapaja Oy:n kansainvälistymisedellytyksiä Euroopan rakennerahaston tuella.

Kirjaudu laskutuspalveluun

Laskuta ilman yritystä laskutuspalvelumme kautta.
Kirjaudu
Ei vielä tunnuksia?
Rekisteröidy laskutuspalveluun ilmaiseksiKevytyrittäjyysHinnastoMiksi valita Omapaja?

Ota meihin yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Palvelusopimus
Tietosuoja